About Us > Arf Teknoloji

Arf Teknoloji 2009 yılında kurulmuş, bilgisayar ve yazılım güvenliği alanında uzmanlaşmış bir kuruluştur. Temel ilke olarak, başta kişi bilgileri olmak üzere yazılım ve bilgisayar güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasını benimsemiştir. Bu amaca yönelik ürün ve teknolojiler geliştirmiştir ve geliştirmeye de devam edecektir.

Bu teknolojilerin bir örneği olan G-SEC ve sağladığı gerçek güvenlik Arf Teknoloji'nin tecrübesi ve amacını göstermesi bakımından da önemli bir üründür.

Arf Teknoloji

Kurtuluş Mah. 66 Sok. No: 17

İskenderun / HATAY

+90 326 614 3641


Bu web sitesinde kullanılan oyunlara ilişkin tüm görsellerin tek hak sahibi, ilgili oyunların fikri haklarını elinde bulunduran kişi ve kurumlardır. Web sitemizde ilgili oyun görsellerinin kullanımı bunlar üzerinde herhangi bir hak iddiası veya bunların ticari amaçla kullanılması şeklinde olmamak üzere, ilgili hak sahiplerinin haklarına yönelik bir ihlal yaratma niteliği taşımamaktadır. Söz konusu görsellere, web sitemize sadece bu görsellerin kullanıldığı oyunlarla bağlantılı olarak sunulan ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından yaygın ve doğru kullanımını temin etme amacıyla ve ilgili görseller üzerindeki fikri hak sahiplerine saygı esası çerçevesinde bilgilendirme amacıyla yer verilmektedir.